ప్రపంచం జాతీయ ప్రాంతీయ రాజకీయాలు క్రీడలు వాణిజ్యం సినిమా సంపాదకీయం టెక్నాలజీ GST

Questions? reply in 15 minutes!

Questions? reply in 15 minutes!

CONTACT US

#203 Srinivasa Colony West
Ameerpet, Hyderabad-500038

Phone:040-23745777

E-Mail: info@ins.media

Questions? reply in 15 minutes!

Questions? reply in 15 minutes!

CONTACT US

#203 Srinivasa Colony West
Ameerpet, Hyderabad-500038

Phone:040-23745777

E-Mail: info@ins.media

రూ.4కోట్లు పలికిన డిస్నీల్యాండ్ మ్యాప్‌

Posted 5 months ago world

ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తున్న మ్యాప్ అమెరికాలో నిర్వహించిన వేలం పాటలో 7,08,000డాలర్లు(దాదాపు 4కోట్లు) పలికింది. అమెరికాలో డిస్నీల్యాండ్ థీమ్ పార్కును ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ మ్యాప్‌ను 1953లో రూపొందించారు. వాల్ట్ డిస్నీ తన స్నేహితుడితో కలిసి ఈ మ్యాప్‌ను తయారు చేశారు. ఈ మ్యాప్ 3x5 ఫీట్లు ఉంటుంది. ఒక మ్యాప్ ఇంత ధర పలుకడం అరుదు.

Most Read