ప్రపంచం జాతీయ ప్రాంతీయ రాజకీయాలు క్రీడలు వాణిజ్యం సినిమా సంపాదకీయం టెక్నాలజీ GST

Questions? reply in 15 minutes!

Questions? reply in 15 minutes!

CONTACT US

#203 Srinivasa Colony West
Ameerpet, Hyderabad-500038

Phone:040-23745777

E-Mail: info@ins.media

Questions? reply in 15 minutes!

Questions? reply in 15 minutes!

CONTACT US

#203 Srinivasa Colony West
Ameerpet, Hyderabad-500038

Phone:040-23745777

E-Mail: info@ins.media

ప్రాన్స్ కాబోయే దేశాధ్యక్షుని ప్రేమ కథా చిత్రం

Posted 7 months ago world

అతని వయస్సు 16 ఆమెకు 40 సంవత్సరాలు ముగ్గురు పిల్లల తల్లి. వారిద్దరి మద్ద్య వయస్సు వ్యత్యాసం 24 సంవత్సరాలు. తనకు పాఠం చెపుతున్న టీచర్ తో పూర్తిగా ప్రేమలో మునిగి పోయాడు. తన తండ్రి కనీసం 18 వ సంవత్సరం నిండేదాకా ఆగమని చెప్పిన వినలేదు.

చివరకు 2007 వ సంవత్సరములు తాను ప్రేమించిన స్కూల్ టీచర్ ని వివాహమాడాడు. అతనే ఇమ్మాన్యూల్ మక్రేన్. ప్రస్తుతం ప్రాన్స్ దేశాధ్యక్షునికి జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో గట్టిపోటీదారు. దేశాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యే అవకాశాలు చాల ఎక్కువగా ఉన్న అభ్యర్థి.ప్రస్తుతం, ప్రాన్స్ దేశాధ్యక్షుని జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో మక్రేన్ ప్రేమాయణం ఆ దేశ ప్రజలనేకాక , ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా చేసింది.

Most Read