ప్రపంచం జాతీయ ప్రాంతీయ రాజకీయాలు క్రీడలు వాణిజ్యం సినిమా సంపాదకీయం టెక్నాలజీ GST

Questions? reply in 15 minutes!

Questions? reply in 15 minutes!

CONTACT US

#203 Srinivasa Colony West
Ameerpet, Hyderabad-500038

Phone:040-23745777

E-Mail: info@ins.media

Questions? reply in 15 minutes!

Questions? reply in 15 minutes!

CONTACT US

#203 Srinivasa Colony West
Ameerpet, Hyderabad-500038

Phone:040-23745777

E-Mail: info@ins.media

ప్రెసిడెంటు గా 100 రోజులు పూర్తి చేసిన ట్రంప్

Posted 7 months ago world

అధ్యక్ష పదవి ఇంత కష్టంగా ఉంటుందనుకోలేదు ట్రంప్ అమెరికా ప్రెసిడెంటుగా ఉండటం కంటే, తాను ఇంతకముందు గడపిన జీవితమే బాగుందనేది 100 రోజుల ప్రెసిడెంటుగా గడపిన ట్రంప్ అభిప్రాయం. ప్రెసిడెంట్ పదవి నిర్వహణ ఇంత కష్టంగా ఉంటుందని ఊహించలేదని, తన కారును తాను డ్రైవింగ్ చేసుకునే సరదా కూడా తీరటంలేదని, 24 గంటలు సెక్యూరిటీ మధ్య జీవించడం దుర్భరంగా ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ 100 రోజుల పరిపాలనలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించి, ISIS పై బాంబులు వేయడానికి కూడా వెనకాడని ట్రంప్ తానూ ఒట్టి మాటల మనిషిని కాదు, అని ప్రపంచానికి తెలియపరచటంలో విజయం సాధించారని చెప్పవచ్చు.

Most Read